اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/138773/نخستین-عهدواره-ملی-نهضت-اجتماعی-جوانان-با-سخنرانی-تولیت-آستان-قدس-رضوی&text=نخستین عهدواره ملی نهضت اجتماعی جوانان با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری