اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/158093/بازدید-معاون-علمی-آستان-قدس-از-مدیریت-خبر-و-رسانه-آستان-به-مناسبت-روز-خبرنگار&text=بازدید معاون علمی آستان قدس از مدیریت خبر و رسانه آستان به مناسبت روز خبرنگار

اشتراک گذاری