اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/167271/رونمایی-از-مُهر-منسوب-به-نایب-خاص-امام‌زمانعج-و-مجموعه‌-نمادهای-مقاومت-اسلامی&text=رونمایی از مُهر منسوب به نایب خاص امام‌زمان(عج) و مجموعه‌ نمادهای مقاومت اسلامی

اشتراک گذاری