اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/167497/نشست-علمي-الزامات-بيانيه-گام-دوم-انقلاب-اسلامي&text=نشست علمي الزامات بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي

اشتراک گذاری