اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/167552/نقاره-می-زند-طوس&text=نقاره می زند طوس

اشتراک گذاری