اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/167758/بازدید-کاروان-راهیان-نور-آستان-قدس-رضوی-از-منطقه-عملیاتی-شمال-غرب-کشور&text=بازدید کاروان راهیان نور آستان قدس رضوی از منطقه عملیاتی شمال غرب کشور

اشتراک گذاری