اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/167775/مراسم-اعطای-احکام-خدام-بارگاه-منور-رضوی&text=مراسم اعطای احکام خدام بارگاه منور رضوی

اشتراک گذاری