اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/168008/جراحی-ضایعه-مغزی-بدون-بیهوشی-در-بیمارستان-رضوی&text=جراحی ضایعه مغزی بدون بیهوشی در بیمارستان رضوی

اشتراک گذاری