اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/168187/اردوی-جهادی-کارکنان-آستان-قدس-رضوی-در-روستای-فارمد&text=اردوی جهادی کارکنان آستان قدس رضوی در روستای فارمد

اشتراک گذاری