اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/168392/در-سایه-سار-رضوان&text=در سایه سار رضوان

اشتراک گذاری