اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/168411/نشست-فصلی-مدیران-عامل-موسسات-سازمان-اقتصادی-رضوی-1&text=نشست فصلی مدیران عامل موسسات سازمان اقتصادی رضوی - 1

اشتراک گذاری