اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/168570/نمایشگاه-نقاشی‌خط-نینوا&text=نمایشگاه نقاشی‌خط نینوا

اشتراک گذاری