اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/168625/بازدید-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-فعالیت-های-فرهنگی-مهدیه-مهرآباد-مشهد&text=بازدید تولیت آستان قدس رضوی از فعالیت های فرهنگی مهدیه مهرآباد مشهد

اشتراک گذاری