اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/169840/نشست-خبری-سومین-کنگره-جهانی-قلب-رضوی&text=نشست خبری سومین کنگره جهانی قلب رضوی

اشتراک گذاری