اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/169862/افتتاح-نمایشگاه-گروهی-عکس-«چهارده،-پنجاه-و-دو»&text=افتتاح نمایشگاه گروهی عکس «چهارده، پنجاه و دو»

اشتراک گذاری