اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/170077/نشست-قائم-مقام-تولیت-آستان-قدس-رضوی-و-مدیران-دستگاههای-اجرایی-استان&text=نشست قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و مدیران دستگاههای اجرایی استان

اشتراک گذاری