اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/2002/راهپیمایی-روز-قدس-درمشهد-مقدس-با-حضور-خدام-بارگاه-منور-رضوی&text=راهپیمایی روز قدس درمشهد مقدس با حضور خدام بارگاه منور رضوی

اشتراک گذاری