اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/2183/تشرف-زائرین-پیاده-حرم-مطهر-رضوی-از-مسیر-جاده-چناران&text=تشرف زائرین پیاده حرم مطهر رضوی از مسیر جاده چناران

اشتراک گذاری