اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/2267/ز-کودکی-خادم-این-تبار-محترمم&text=ز کودکی خادم این تبار محترمم

اشتراک گذاری