اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/2352/بازدید-هیئت-اتاق-مشترک-بازرگانی-و-صنایع-ایران-پاکستان-از-موزه-مرکزی-آستان-قدس-رضوی&text=بازدید هیئت اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران-پاکستان از موزه مرکزی آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری