اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/2461/حضور-کودکان-در-مراسم-احیای-شب-بیست-و-سوم-ماه-مبارک-رمضان&text=حضور کودکان در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

اشتراک گذاری