اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/3056/نشست-رویش-فرهنگ-با-حضور-استاد-اسدالله-بادامچیان&text=نشست رویش فرهنگ با حضور استاد اسدالله بادامچیان

اشتراک گذاری