اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/3129/مجلس-ترحیم-آیت-الله-واعظ-طبسی-از-سوی-آیت-الله-علم-الهدی-در-مهدیه-مشهد&text=مجلس ترحیم آیت الله واعظ طبسی از سوی آیت الله علم الهدی در مهدیه مشهد

اشتراک گذاری