اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/3139/توزیع-افطار-متبرک-در-سطح-شهر-مشهد-مقدس&text=توزیع افطار متبرک در سطح شهر مشهد مقدس

اشتراک گذاری