اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/3302/خدمت-رسانی-به-زائرین-زیارت-اولی-در-حسینیه-اتفاقیون-مشهد&text=خدمت رسانی به زائرین زیارت اولی در حسینیه اتفاقیون مشهد

اشتراک گذاری