اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/3676/بازدید-جمعی-از-طلاب-اهل-سنت-از-موزه-قران-کریم-آستان-قدس-رضوی&text=بازدید جمعی از طلاب اهل سنت از موزه قران کریم آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری