اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/3839/راهپیمایی-باشکوه-روز-قدس-درمشهد-مقدس&text=راهپیمایی باشکوه روز قدس درمشهد مقدس

اشتراک گذاری