اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/3958/سومین-نشست-هم-اندیشی-مشهد،-مرجعیت-علمی-جهان-اسلام&text=سومین نشست هم اندیشی مشهد، مرجعیت علمی جهان اسلام

اشتراک گذاری