اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/3966/بازدید-قائم-مقام-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-معاونت-امداد&text=بازدید قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی از معاونت امداد

اشتراک گذاری