اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/4193/راهپیمایی-پرشور-مردم-مشهد-در-حماسه-بصیرت&text=راهپیمایی پرشور مردم مشهد در حماسه بصیرت

اشتراک گذاری