اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/4229/نشست-تخصصی-بررسی-وقف-در-حکومت-اسلامی&text=نشست تخصصی بررسی وقف در حکومت اسلامی

اشتراک گذاری