اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/4260/خدمت-به-سپیدی-برف&text=خدمت به سپیدی برف

اشتراک گذاری