اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/4484/مناجات-خوانی-سحرگاهی-در-رواق-امام-خمینیره-با-نوای-سید-مهدی-میرداماد&text=مناجات خوانی سحرگاهی در رواق امام خمینی(ره) با نوای سید مهدی میرداماد

اشتراک گذاری