اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/4804/بازدید-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-روند-عملیات-اجرائی-احداث-«زائرشهر-رضوی»&text=بازدید تولیت آستان قدس رضوی از روند عملیات اجرائی احداث «زائرشهر رضوی»

اشتراک گذاری