اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/4873/عیادت-خدام-بارگاه-منور-رضوی-از-آیت-الله-واعظ-طبسی&text=عیادت خدام بارگاه منور رضوی از آیت الله واعظ طبسی

اشتراک گذاری