اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/4888/ارائه-دوطرح-پژوهشی-«منظومه-رضوان»-و-«شناسایی-ویژگی-های-زیارتی،فرهنگی-و-اجتماعی-زائرین»-به&text=ارائه دوطرح پژوهشی «منظومه رضوان» و «شناسایی ویژگی های زیارتی،فرهنگی و اجتماعی زائرین» به مناسبت هفته پژوهش

اشتراک گذاری