اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/5088/افتتاح-گنجینه-هنر-رضوان&text=افتتاح گنجینه هنر رضوان

اشتراک گذاری