اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/51945/مراسم-رونمايي-از-اسناد-تاريخي-نقاره-خانه-رضوي&text=مراسم رونمايي از اسناد تاريخي نقاره خانه رضوي

اشتراک گذاری