اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/51966/رونمایی-از-چند-طرح-خدماتی-و-محرومیت-زدایی-آستان-قدس-رضوی&text=رونمایی از چند طرح خدماتی و محرومیت زدایی آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری