اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/5319/حضور-گروه-نمایشی-معلولین-در-دفتر-ارتباطات-مردمی&text=حضور گروه نمایشی معلولین در دفتر ارتباطات مردمی

اشتراک گذاری