اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/5466/چهارمین-همایش-«فضای-مجازی-پاک»&text=چهارمین همایش «فضای مجازی پاک»

اشتراک گذاری