اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/5638/نمایشگاه-نقاشی-در-نگارخانه-رضوان&text=نمایشگاه نقاشی در نگارخانه رضوان

اشتراک گذاری