اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/5750/بازدید-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-اقدامات-ستاد-اجرایی-خدمات-سفر-خراسان-رضوی&text=بازدید تولیت آستان قدس رضوی از اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی

اشتراک گذاری