اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/6023/همايش-جريان-شناسي-غدير&text=همايش جريان شناسي غدير

اشتراک گذاری