اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/6038/مسابقات-ورزشی-جامعه-المصطفی-در-تربیت-بدنی-آستان-قدس-رضوی&text=مسابقات ورزشی جامعه المصطفی در تربیت بدنی آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری