اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/6090/سمینار-آموزشی-رانندگی-تدافعی-ویژه-پرسنل-ترابری-سازمان&text=سمینار آموزشی رانندگی تدافعی ویژه پرسنل ترابری سازمان

اشتراک گذاری