اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/62517/بازدید-تولیت-آستان-قدس-رضوی-از-آسایشگاه-جانبازان-امام-خمینیره&text=بازدید تولیت آستان قدس رضوی از آسایشگاه جانبازان امام خمینی(ره)

اشتراک گذاری