اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/62521/بارش-باران-در-آخرین-ساعات-پایانی-سال-97&text=بارش باران در آخرین ساعات پایانی سال 97

اشتراک گذاری