اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/62542/مراسم-رونمايي-از-نسخه-خطی-صحيفه-سجاديه&text=مراسم رونمايي از نسخه خطی صحيفه سجاديه

اشتراک گذاری