اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/63097/مراسم-رونمایی-از-نسخ-خطی-شیخ-بهایی&text=مراسم رونمایی از نسخ خطی شیخ بهایی

اشتراک گذاری